zydzi w Nowym Jorku

Nawet słynny, dziewiętnastowieczny wojujący reporter, John Riis zauważył, że żydowscy osadnicy, zamieszkujący przeludnione slumsy „wschodniej dzielnicy”5 Nowego Jorku, dzięki temu że płacili niski czynsz mogli odłożyć znaczne sumy pieniędzy. Wygląda / tego, że ludzie ci mieli ważniejsze cele niż poprawę komfortu warunków mieszkaniowych, w jakich żyli. Kiedy wskutek wyburzeń zostali oni zmuszeni do przeniesienia się do lepszych – zdaniem bojowników o poprawę warunków mieszkaniowych – lokali, kosztów tego awansu nie zapłacili bojownicy o poprawę warunków mieszkaniowych – lecz sami lokatorzy. Nie trzeba dodawać, że odbyło się to kosztem innych ich planów i preferencji. Ludzie ci, na przykład, część swoich dochodów wysyłali rodzinom w Europie, żyjącym często w o wiele gorszych warunkach materialnych, do tego prześladowanym fizycznie. Większość żydowskich imigrantów, docierała do Ameryki dzięki pożyczkom, zaciąganym na kupno biletów u swych rodaków, którzy przyjechali do Stanów Zjednoczonych wcześniej. Na podobnych warunkach, tyle że, wcześniej przybywali do Ameryki Irlandczycy. Oni też mieszkali w slumsach, dzięki czemu stać ich było na pomoc rodzinom cierpiącym z powodu kęski głodu, panującej w Irlandii latach 1840., później też, na opłacenie kosztu ich przyjazdu do Ameryki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>