zdecentralizowany system

Zdecentralizowany system zarządzania charakteryzuje się przewagą metod parametrycznych. Oznacza to między innymi, że takie narzędzia jak cena, koszt, kredyt, procent, stopa amortyzacji, kursy walut zawierają informacje o warunkach gospodarowania, tj. o środkach będących w dyspozycji rozmaitych podmiotów, o ograniczeniach itd. Działalność przedsiębiorstw, które zyskują podmiotowość gospodarczą, tzn. rozszerzony zakres samodzielności, opiera się na tych parametrach. Stają się one dla przedsiębiorstwa ważnymi kryteriami wyboru w dziedzinie wytwarzania, zakupów, sprzedaży, inwestycji itd. W tym sensie można stwierdzić, że w systemie zdecentralizowanym działalność przedsiębiorstw jest sterowana za pomocą mechanizmów ekonomicznych. Decentralizacja zarządzania prowadzi do zmian w strukturze organizacyjno-instytucjonamej. W miejsce ogniw pośrednich, spełniających funkcje zarządzania administracyjnego i funkcje kontroli (np. centralne zarządy branżowe), powstają jednostki o funkcjach gospodarczych, koordynacyjnych. Eliminowane są administracyjne ogniwa pośrednie między GOD a jednostkami podstawowymi. Systemy zarządzania w krajach socjalistycznych podlegają ewolucji. Rozwijają się i wzbogacają metody kierowania, rośnie rola mechanizmów ekonomicznych, doskonalą się struktury gospodarczo-organizacyjne. W niektórych krajach (np. Węgry, Polska) procesy te doprowadziły do kompleksowego reformowania systemu zarządzania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>