zbyteczne planowanie

Wielu ekonomistów zachodnich twierdzi nadal, że planowanie jest zbyteczne, ponieważ wszystko może rozwiązać rynek. W rzeczywistości wyłączność samoregulacji rynku konkurencyjnego nie da się już pogodzić z warunkami współczesnej, bardzo skoncentrowanej gospodarki kapitalistycznej. Postęp techniczny i wielka produkcja wymagają decyzji długofalowych, ponieważ wydłuża się horyzont działań gospodarczych, t j. okres, na który przewiduje się nakłady i efekty jako podstawą decyzji gospodarczych. Natomiast mechanizm rynkowy jest dostosowany do warunków, w których wystarczają decyzje krótkookresowe. Ale nawet na krótką metę harmonizacja interesów jednostkowych z interesami ogólnymi wyłącznie na podstawie regulacji rynkowej nie jest już możliwa. Współczesna, skoncentrowana gospodarka charakteryzuje się niezwykle skomplikowaną strukturą decyzyjną. Poszczególne jednostki gospodarcze, od małych przedsiębiorstw aż do gigantów dysponujących wielką siłą ekonomiczną, kierują się własnymi kryteriami racjonalności i mają własne cele.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>