zachety a konsekwencje

Myślenie wykraczające poza stadium wstępne ma szczególne znaczenie w odniesieniu do decyzji, których konsekwencje rozwijać się będą na przestrzeni wielu lat. Jeśli początkowe konsekwencje są dobre, a złe konsekwencje pojawią się dopiero za jakiś czas – na przykład, już po nadchodzących wyborach – trudno się będzie politykowi powstrzymać przed pokusą ich podjęcia. Przykładowo, jeśli w danym mieście czy stanie istnieje wystarczająca ilość spółek i innych prosperujących biznesów, najprostszym sposobem wykorzystania ich pieniędzy do sfinansowania programu, który pomoże lokalnej władzy wygrać kolejne wybory jest podniesienie stopy opodatkowania tych firm. Co w takiej sytuacją zrobią ich właściciele i kierownictwo? Spakują swoje fabryki, hotele, linie kolejowe czy biurowce i wyjadą gdzieś indziej? Od razu, na pewno nie. Gdyby nawet mogli sprzedać swoje zasoby i kupić ich substytuty gdzie indziej, trochę to przecież potrwa, gdyż nie wszyscy dotychczas zatrudnieni zdecydują się na nagłą przeprowadzkę do innego miasta czy stanu. Tym niemniej, nawet takie utrudnienia nie są w stanie przeciwdziałać skutkom, jakie podwyższenie podatku zacznie mieć niemal od razu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>