Wydobycie mineralow

III Rzesza domagała się również zwiększenia wydobycia minerałów oraz produkcji niektórych gałęzi przemysłu. Rumunia dostarczała przede wszystkim ropy naftowej (około trzeciej części zapotrzebowania Niemiec), a także pewnych wyrobów przemysłu metalowego. W Słowacji eksploatowano niewielkie źródła ropy naftowej, złoża rud metali kolorowych i żelaza oraz zwiększono produkcję przemysłu ciężkiego. W Bułgarii wzrosło wydobycie węgla i rud metali oraz produkcja przemysłu spożywczego. Stało się to jednak kosztem ograniczenia wytwórczości w innych gałęziach (zwłaszcza w przemyśle włókienniczym). Również na Węgrzech rozwijało się górnictwo. W sumie we wszystkich państwach wzrastało zatrudnienie, a równoczesna mobilizacja d.o armii spowodowała nawet niedostatek siły roboczej. W związku z tym — na wzór Niemiec — stosowano różne formy obowiązku pracy, a także organizowano obozy pracy przymusowej. Ożywieniu gospodarczemu towarzyszyły w niektórych państwach (Słowacja, Węgry, Rumunia) pewne zdobycze socjalne, jak np. podwyżki płac, ograniczenie długości dnia roboczego, zwiększenie uprawnień urlopowych, rozszerzenie ubezpieczeń społecznych. Wprawdzie zmiany na lepsze były niewielkie, lecz sprzyjały politycznemu umocnieniu rządów, które mogły powoływać się na pozytywne efekty współpracy z Niemcami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>