wewnetrzna zdolnosc

Realność planu zależy też od jego wewnętrznej zgodności. Chodzi tu o taką zasadę konstruowania planów, aby uniknąć nie tylko niedoborów, o których była mowa, ale i zbędnych nadwyżek. Trzeba w tym celu koordynować zadania planu i środki ich realizacji. Wewnętrzna zgodność planu polega też m. in. na dostosowaniu planów rzeczowych do planów finansowych. Na przykład fundusz pieniężny przeznaczony na inwestycje musi mieć odpowiednik w postaci podaży dóbr inwestycyjnych, wykwalifikowanych pracowników itd. W przeciwnym razie bowiem finansowy plan inwestycji nie będzie wykonalny pod względem rzeczowym. Narzędziem wewnętrznej koordynacji planu, t j. zadań i środków ich realizacji, jest rachunek bilansowy. Jest to zestawienie zasobu określonego czynnika (surowca, wyrobu gotowego, siły roboczej itd.) na początku danego okresu oraz ilości, o jaką według planu na zwiększyć się ten czynnik, z zapotrzebowaniem na niego w ciągu całego okresu. Bilans jest to więc zestawienie wszystkich źródeł dopływu środków i kierunków ich rozdysponowania. Im bardziej są złożone wzajemnie uwarunkowane zjawiska i procesy gospodarcze, tym większa jest liczba zestawianych jednocześnie bilansów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>