wazne zagadnienia

W planowaniu ważne jest nie tylko to, co nastąpi na końcu, ale i to, co się zdarzy w połowie drogi, a nawet na każdym jej odcinku. Wiadomo, że konsekwencje nawet tych przedsięwzięć, których wynik końcowy spełnia oczekiwania, mogą być, jak zauważa L. H. Klaassen, zdecydowanie niepomyślne „po drodze”. Wielki program inwestycyjny: mający sprostać potrzebom rozwojowym, z dużym prawdopodobieństwem wywoła po drodze ujemne skutki w postaci napięć bilansowych, napięć w dziedzinie konsumpcji itd. Nic więc dziwnego, że planista chce znać całą drogę, po której toczy się pojazd, nie wystarcza informacja o pierwszym i ostatnim przystanku, a więc to, co ktoś nazwał koncepcją „nocnego pociągu”. Uwzględnianie w procesie podejmowania decyzji możliwości optymalizacji ma na celu m.in. zmniejszenie niepewności co do kształtowania się w przyszłości różnych czynników zewnętrznych. Na przykład w decyzjach produkcyjnych ważne jest zmniejszenie niepewności co do szans eksploatacji w przyszłości nowych źródeł surowców, co do kształtowania się przyszłych warunków międzynarodowej kooperacji itd. Ogólnie biorąc, zmniejszenie niepewności jest możliwe, jeśli udaje się przewidzieć najbardziej prawdopodobny obraz przyszłych zdarzeń i procesów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>