subsydia

Podobnie jak w przypadku podatków, swoje reperkusje mają systemy subsydiów. Z ich powodu pogarsza się sytuacja całego kraju i to nawet wówczas, gdy subsydia nie pochodzą bezpośrednio z kasy rządowej, lecz są rezultatem dotowania jednych dóbr czy usług przy pomocy innych dóbr lub usług. Na przykład, dotowanie biletów kolejowych w Indiach opłacane jest poprzez wzrost stawek za przewozy towarowe. Nie ulega kwestii, że w ten sposób zdobywa się więcej głosów wśród wdzięcznych pasażerów niż traci wśród właścicieli firm spedycyjnych. Tych ostatnich jest, jak wiadomo, znacznie mniej niż pasażerów. Jednakże na skutek sztucznie zawyżonych opłat za przewozy towarowe, podaję za renomowanym brytyjskim tygodnikiem, The Economist, „indyjskim elektrowniom bardziej opłaca się importować węgiel z Australii niż z Bihar”. Warto zwrócić uwagę, że Bihar należy do najuboższych stanów Indii, a dzięki kopalniom węgla mogłoby tam powstać wiele nowych miejsc pracy. Nawet w sytuacjach klęsk czy innego zagrożenia, przedstawiciele władzy mogą przedkładać swoje własne interesy i polityczne korzyści nad troskę o los ich ofiar.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>