Struktura dochodu

Wszelkim działaniom i zdarzeniom ekonomicznym nieuchronnie towarzyszą określone zjawiska społeczne, toteż analizując rzeczową stronę procesów i efektów ekonomicznych… można i należy analizować także ich stronę społeczną. Trzeba więc udzielić odpowiedzi na pytanie, jakie klasy, warstwy czy grupy społeczne uczestniczą w tych procesach, na jakich zasadach, jaki mają wpływ na ich przebieg i jaki udział w ich ostatecznych efektach. Dotyczy to także podziału dochodu narodowego. Ponieważ jest to proces wieloetapowy — poczynając od pierwotnego podziału dochodu narodowego w sferze jego wytwarzania — więc pełny obraz społecznej struktury podziału powinien by obejmować wszystkie jego stadia: pierwotny, wtórny i ostateczny. W każdym z nich uczestniczą bowiem konkretne grupy społeczne, choć nie te same w kolejnych etapach czy w różnych procesach. Poszczególne grupy mają różne możliwości wpływania na przebieg procesów podziału, reprezentują różne interesy, uzyskują dochody różnego rodzaju i o różnej wielkości (w gospodarce towarowej głównie dochody pieniężne), co upoważnia je do określonego udziału w ostatecznym podziale dochodu narodowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>