Stosunki produkcji

Wskazaliśmy, że we współczesnym kapitalizmie istnieją trzy podstawowe podmioty gospodarcze: kapitaliści, robotnicy i pracownicy, państwo. W gospodarce socjalistycznej też istnieją trzy podstawowe podmioty, z tym że kapitaliści zostali wywłaszczeni, a podmiotem gospodarczym stały się uspołecznione przedsiębiorstwa socjalistyczne. Między tymi podmiotami kształtują się trzy grupy stosunków produkcji. Pierwsza grupa — to stosunki między robotnikami i pracownikami a kapitalistami — właścicielami przedsiębiorstw oraz ich kierowniczym personelem. W skład tej grupy wchodzą także stosunki między samymi robotnikami i pracownikami w obrębie danego przedsiębiorstwa oraz między załogami różnych przedsiębiorstw danej branży tudzież całych gałęzi produkcji. Druga grupa — to stosunki między kapitalistami i ich przedsiębiorstwami w obrębie danej branży, a także między kapitalistami różnych branż, tj. gałęzi produkcji. W wysoko rozwiniętym kapitalizmie, kiedy powstały związki monopolistyczne, a wielkie przedsiębiorstwa przybrały formę spółek akcyjnych — powstały stosunki między poszczególnymi przedsiębiorstwami danego związku monopolistycznego oraz między głównymi a drobnymi akcjonariuszami poszczególnych przedsiębiorstw. Trzecia grupa — to stosunki ekonomiczne między państwem a przedsiębiorstwami i ich właścicielami, państwem a robotnikami i pracownikami oraz między poszczególnymi ogniwami gospodarczymi państwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>