Stosunki gospodarcze

Produkcja nie jest aktem jednorazowym jest procesem, tzn, stałe powtarzającą się działalnością ludzi. Proces produkcji ma dwa aspekty (dwie strony). W procesie tym ludzie za pomocą narzędzi pracy przetwarzają przedmioty pracy. Jest to techniczny aspekt produkcji zajmują się nim nauki techniczne. Proces produkcji ma także aspekt społeczno-ekonomiczny. Ludzie, produkując dobra za pomocą środków produkcji, nie wytwarzają ich w izolacji, lecz nawiązują między sobą określone kontakty, czyli stosunki. Są one niezbędne dla podjęcia i kontynuowania produkcji, a więc zaspokajania potrzeb ludzi. Także człowiek pracujący indywidualnie w swym warsztacie pracy, np. rolnik czy rzemieślnik, musi nawiązywać z innymi ludźmi kontakty, aby nabyć niezbędne mu środki konsumpcji i produkcji w zamian za wytwarzane przez siebie dobra. Cechą charakterystyczną tych kontaktów (stosunków) jest to, że powstają one za pośrednictwem dóbr materialnych (bądź dobra te są przedmiotem ich nawiązywania) i mają na celu przyniesienie ich uczestnikom o-kreślonych rezultatów materialnych. Są to więc kontakty gospodarcze, czyli ekonomiczne. Różnią się one od innych kontaktów, np. rodzinnych, towarzyskich, urzędowych, które nie powstają za pośrednictwem dóbr materialnych, a cele ich nawiązywania nie mają charakteru gospodarczego. Te kontakty (stosunki) gospodarcze są społeczno-ekonomicznym aspektem produkcji zajmuje się nimi nauka ekonomii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>