stopien efektywnosci

Mimo że indywidualny czas zwrotu określa stopień efektywności dodatkowych nakładów przeznaczanych na droższy wariant inwestycyjny, nie może on być jedyną podstawą uznania tego wariantu za korzystniejszy w porównaniu z wariantem wymagającym mniejszych nakładów inwestycyjnych. Aby rozstrzygnąć ten problem, musimy przede wszystkim wiedzieć, jaka jest relacja indywidualnego czasu zwrotu do czasu eksploatacji już zbudowanego obiektu. Jeśli bowiem czas zwrotu jest dłuższy od okresu eksploatacji, to dodatkowe nakłady na budowę tego zakładu nie zdążą się zwrócić przez uzyskanie oszczędności na bieżących kosztach produkcji. Gdyby jednak indywidualny czas zwrotu nie był dłuższy od okresu eksploatacji zbudowanego obiektu, to również w tym wypadku nie moglibyśmy jednoznacznie uznać jego wyższości nad wariantem opartym na tańszej technice wytwarzania. Chodzi bowiem o to, że — jak już stwierdziliśmy wyżej — możliwości inwestowania są ograniczone i nie wiadomo, czy w innych dziedzinach wytwórczości dodatkowe nakłady na budowę obiektów produkcyjnych nie zapewniłyby większych oszczędności na kosztach eksploatacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>