Stopa procentowa

Stopa procentowa jest to cena kapitału pożyczkowego, czyli cena, jaką się płaci za czasowe użytkowanie kapitału pieniężnego jako kapitału pożyczkowego. Wyraża ją procentowy stosunek kwoty płaconej za użytkowanie kapitału pieniężnego do wielkości tego kapitału. Stopa procentowa musi być większa od zera, aby kapitaliści wypożyczający kapitał pieniężny mogli mieć z tego korzyść, a jednocześnie niższa od średniej stopy zysku, aby kapitaliści wykorzystujący ten kapitał w produkcji mogli osiągać dochód pokrywający procent z nadwyżką, stanowiącą ich zysk. Wysokość stopy procentowej, w tych granicach, zależy głównie od rodzaju i warunków pożyczek oraz od relacji między popytem na kredyty i ich podażą. Jednocześnie oddziałuje ona na popyt i podaż kapitałów pożyczkowych, w tym zwłaszcza kredytów bankowych. Jako czynnik oddziałujący na popyt na kredyt jest ona wykorzystywana przez państwo kapitalistyczne realizujące za pomocą polityki pieniężno-kredytowej określone cele ogólnogospodarcze. Stopa procentowa od pożyczek długoterminowych jest z reguły wyższa niż stopa od pożyczek krótkoterminowych, gdyż większe jest ryzyko udzielania pożyczek na długi termin. W dłuższych okresach stopy procentowe od obydwu rodzajów pożyczek zmieniają się w podobnym kierunku, natomiast w krótkich okresach mogą występować między nimi rozbieżności, ponieważ stopa długoterminowa podąża za zmianami stóp krótkoterminowych z pewnym opóźnieniem i w związku z tym wykazuje stosunkowo większą stabilność.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>