Srodki produkcji

Środki produkcji można określić jako zespół wszystkich materialnych środków stosowanych w procesie wytwarzania dóbr oraz ich przemieszczania. Środki produkcji dzielimy na dwie główne grupy: środki pracy oraz przedmioty pracy, do których zaliczamy też paliwo i energię oraz materiały pomocnicze. Środki pracy możemy określić jako zespół środków materialnych, za pomocą których człowiek oddziałuje na przedmioty pracy w celu przystosowania ich do swoich potrzeb. W zespole środków pracy najważniejszą rolę odgrywają narzędzia pracy one decydują o rozwoju produkcji. Ich unowocześnianie, a zwłaszcza konstruowanie nowych, bardziej wydajnych narzędzi pracy jest głównym czynnikiem rozwoju gospodarczego, a także i społecznego. Największe znaczenie miały i będą mieć w tym rozwoju tzw. epokowe wynalazki, jak maszyna parowa, silnik spalinowy, elektryczny, energia jądrowa itd. Praca ludzka jako czynnik produkcji polega na oddziaływaniu za pomocą narzędzi pracy na przedmiot pracy w celu wytwarzania dóbr (produktów) służących potrzebom ludzi. Ludzi zdolnych do pracy nazywamy siłą roboczą są to ludzie w tak zwanym wieku produkcyjnym. Siła robocza składa się także z kilku podstawowych grup: 1) Bezpośredni producenci są to ludzie, którzy bezpośrednio posługują się narzędziami pracy, oddziałując na przedmiot pracy. (W przemyśle do bezpośrednich producentów zaliczamy robotników, brygadzistów i mistrzów). 2) Pośredni producenci są to pracownicy nadzoru technicznego, projektanci, organizatorzy produkcji itd. jest to tak zwana kadra inżynieryjno-techniczna.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>