ryzykowny biznes

Na swoim dorocznym mityngu, Amerykańskie Stowarzyszenie Statystyków oferowało na sprzedaż T-shirty na napisem: „Nieprzewidywalność? To jest jedyna rzecz, na którą możesz zawsze liczyć!” Nie ma nic bardziej pewnego niż ryzyko. Sektor ubezpieczeniowy jest jedną z instytucji, które zajmują się ryzykiem. Inną taką instytucją, są agencje rządowe zajmujące się pomocą ofiarom katastrof. Towarzystwa Samopomocy opiekowały się ofiarami katastrof społecznych i żywiołów na długo zanim zajęły się nimi agencje rządowe. Ludzie minimalizują ryzyko na różne sposoby, a rodziny przez całe wieki poszukiwały sposobów ochrony swoich członków przed niebezpieczeństwem – żadna inna instytucja nie zapewniała ludziom tak długo osłony przed nieuniknionym ryzykiem, jakie przynosi nam życie. Bez względu na rodzaj mechanizmu społecznego wykorzystanego do zmagania się z ryzykiem, dotyczy on dwóch spraw: (1) ograniczania wielkości ryzyka, i (2) przeniesienia tego ryzyka na tego, kto gotów je ponieść za najniższą cenę. Jeśli transferowi ryzyka towarzyszy jego zmniejszenie, wówczas osobie zagrożonej ryzykiem opłaca się zapłacić komuś innemu za podzielenie się z nią ryzykiem, albo wzięcie przez nią tego ryzyka w całości. Korzysta na tym całe społeczeństwo, które z jednej strony minimalizuje ryzyko, z jakim ma do czynienia, z drugiej zaś, zasoby, które dzięki ograniczeniu (lub pozbyciu się) ryzyka oszczędziło, może przeznaczyć do innych celów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>