rynek pracy przymusowej

Marnotrawne wykorzystanie pracy ludzkiej nie posiadanej przez nikogo, kontrastuje z ostrożniejszym dysponowaniem pracą, która jest posiadana i sprzedawana, ponieważ obie strony, zarówno kupująca jak i sprzedająca w gospodarce wolnorynkowej mają bodźce finansowe do szacowania wydajności pracy, która ma alternatywne wykorzystanie. Jednakże pragnienie uwolnienia się niewolnika zmusza jego właściciela do poniesienia kosztów trzymania go w niewoli, i koszty te muszą zostać odjęte od zysków osiągniętych przez właściciela niewolniczej pracy. Niewolnicy to nie jedyna działająca pod przymusem siła robocza, która jest kupowana i sprzedawana. Usługi niemieckich najemników wykorzystywanych przez Brytyjczyków do tłumienia amerykańskiej rewolucji, były sprzedawane lub wynajmowane grupowo przez władców poszczególnych księstewek niemieckich tamtych czasów, jak gdyby najemnicy ci byli tych władców własnością. Chłopi pańszczyźniani byli kupowani i sprzedawani, jako część składowa ziem, którymi handlowali między sobą władcy średniowiecznej Europy. Przymusowa praca więźniów stosowana była w Stanach Zjednoczonych jeszcze w wieku XX.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>