Rozwoj gospodarczy

Brak postępu społecznego — jak uczy historia — hamuje rozwój sił wytwórczych społeczeństwa, powoduje stagnację życia gospodarczego. Ta wzajemna dialektyczna zależność rozwoju gospodarczego i postępu społecznego jest podstawowym prawem socjologicznym w rozwoju społeczeństw ludzkich” . Rozwój społeczno-gospodarczy ma charakter wielowymiarowy i jest utożsamiany z postępem. Wzrostowi dochodu narodowego, który jest jednym z mierników tego postępu, nie zawsze jednak towarzyszy poprawa takich wskaźników, jak liczba lekarzy na 10 tyś. mieszkańców, wskaźnik umieralności niemowląt, odsetek ludności z wyższym wykształceniem, ilość czasu wolnego czy liczba książek i czasopism przypadających na jednego mieszkańca. Toteż już od dłuższego czasu czyni się wysiłki, aby skonstruować takie mierniki rozwoju, które uwzględniałyby różne aspekty bytu społeczeństwa. Do najbardziej znanych mierników tego typu należą tzw. wskaźniki genewskie3. Uwzględniają one stopień zaspokojenia potrzeb ujętych w 7 grup: wyżywienie, mieszkanie, zdrowie, wykształcenie, rekreacja, zabezpieczenie społeczne i zagospodarowanie materialne. Po zsumowaniu wielu wskaźników szczegółowych otrzymuje się tzw. wskaźnik poziomu życia. Obecnie znane są i wykorzystywane także inne miary poziomu życia, będące jednocześnie miarami efektów rozwoju społeczno-gospodarczego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>