regulacja i samoregulacja

Każdy planowy proces gospodarczy zawiera mieszankę regulacji planowej i samoregulacji rynkowej, ponieważ wiele działań i procesów przystosowawczych faktycznie przebiega poza planową regulacją. Formuła planowania centralistycznego w znacznym stopniu ogranicza działanie mechanizmu samoregulacji rynkowej. Rozdzielnictwo materiałów oraz bezpośrednie nakazowe kierowanie ogranicza funkcje nawet tych kategorii, które z natury są kategoriami rynkowymi, jak cena, koszt, pieniądz, kredyt, procent. W miarę odchodzenia od metod centralistycznych te kategorie rynkowe zaczynają odzyskiwać swoje parametryczne funkcje. Oznacza to, że kategorie te zawierają informacje o warunkach gospodarowania, a przedsiębiorstwo jest na tyle samodzielne, iż może korzystać z tych informacji w wyborze np. źródeł zaopatrzenia czy struktury produkcji na podstawie rachunku ekonomicznego, W takiej sytuacji można też oczekiwać, że przedsiębiorstwo, osiągając swój odcinkowy cel, w postaci np. zysku, będzie zarazem maksymalizowało korzyści społeczne. Oczywiście pod warunkiem, że ceny są prawidłowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>