przez posrednika

Jeśli nawet nie mamy do czynienia z regulowaniem cen usług medycznych, korzystanie przy płaceniu za nie z pośrednika zmienia sposób, w jaki pacjenci ze służy zdrowia korzystają. Pomimo incydencji do traktowania opieki medycznej, jako mniej lub bardziej uniwersalnej „potrzeby”, ilość dostarczonej opieki różni się znacznie w zależności od tego, kto za opiekę płaci. Przykładowo, w Stanach Zjednoczonych, wykorzystanie wolnych od podatku tzw. medycznych kont oszczędnościowych wzrasta najszybciej w grudniu, gdyż środki niewykorzystane na tych kontach nie mogą być przenoszone na następny rok. Jedna z sieci sklepowych zajmujących się sprzedażą okularów informuje, że jej sprzedaż w grudniu jest o 25 proc. wyższa niż w innych miesiącach, bowiem ludzie „rozglądają się za drugą, a niekiedy trzecią parą modnych szkieł”. Oto konstatacja jednego z klientów sklepu, człowieka, który miał już osiem, czy dziewięć par okularów: „I tak za chwilę wyjdą z mody”. Jeśli nawet noszenie okularów stanowi dla kogoś przymus zdrowotny, czy aby na pewno musi ona mieć zawsze najmodniejsze szkła? Czy ten sam klient kupiłby kolejne okulary, gdyby musiał /a nie zapłacić z własnej kieszeni? Jeśli nie, znaczy to, że istnienie medycznych kont oszczędnościowych prowadzi do błędnego dysponowania zasobami, prowadzącego do kupowania czegoś, co nie jest warte płaconej ceny, a mimo to zostało kupione, gdyż rząd pomaga za to coś zapłacić przy pomocy pieniędzy, które dzięki odłożeniu ich na takich kontach zwolnione są od podatku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>