prognostyka

Prognostyka pozwala zmniejszyć zakres niepewności w planowaniu, a ponadto dostarcza nieodzownych danych do ostatecznego formułowania różnych celów. Ale mimo to nawet niezależnie od jakości prognoz przyszłość zawsze będzie się różnić od naszych wyobrażeń o niej. Planowanie nie dysponuje nigdy informacją pełną, nie zapewnia jej nawet najdoskonalszy system gromadzenia i automatycznego przetwarzania danych. Dlatego też trzeba się odnosić z pewną rezerwą do koncepcji sformalizowanego odnajdywania optymalnych rozwiązań planu. Pewne istotne decyzje nie poddają się w ogóle formalnej optymalizacji, w której z natury rzeczy nie da się uwzględnić skomplikowanego systemu kryteriów społecznych. Planowanie odbywacie w konkretnej rzeczywistości społeczno-ekonomicznej. Polega ono na wyznaczaniu działań ludzkich, a zatem O przebiegu planowania i planowych procesów decyduje zachowanie się ludzi i ich energia, inicjatywa i odpowiedzialność lub bierność i unikanie odpowiedzialności. Wśród czynników wpływających na te postawy i decydujących o tym, które z nich przeważają, na pierwszy plan wysuwa się motywacja.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>