Produkcja

Produkcja wytwarzana przez jednostki gospodarcze i zawarty w niej dochód narodowy zawsze są własnością właścicieli środków produkcji, które są wykorzystywane w produkcji. Produkcja przedsiębiorstw kapitalistycznych jest własnością kapitalistów (indywidualnych, spółek, akcjonariuszy lub państwa burżuazyjnego), produkcja przedsiębiorstw socjalistycznych należy do państwa jako mandatariusza własności ogólnonarodowej, a w przedsiębiorstwach będących własnością spółdzielczą (grupową) do członków spółdzielni. W pierwotnym podziale dochód narodowy, jak już wiemy, dzieli się między właścicieli środków produkcji oraz bezpośrednich jego wytwórców. W wyniku tego pierwotnego podziału powstają pierwotne dochody przedsiębiorstw (zyski) i pierwotne dochody pracowników (płace). Tytułem do uzyskiwania tych pierwszych jest własność środków produkcji, do uzyskiwania drugich zaś praca wytwórców dochodu narodowego. O proporcjach, w jakich dzielą się te dochody, decydują specyficzne prawa ekonomiczne danego ustroju. W gospodarce kapitalistycznej jest to prawo wartości dodatkowej, regulujące w długich okresach zyski przedsiębiorstw, oraz prawa określające płace (prawo wartości siły roboczej, prawa rynku siły roboczej). W gospodarce socjalistycznej, przy planowej regulacji podziału, proporcje te wynikają z praw reprodukcji oraz z przyjętych zasad i metod zwiększania konsumpcji ludności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>