procesy wolnorynkowe

Procesy wolnorynkowe wyglądają niewiarygodnie, ale działają. Idea gospodarki planowej wygląda wiarygodnie i jest pociągająca dla wielu dobrze wykształconych ludzi na całym świecie, lecz – jak to dowiodły niezliczone przykłady jej fiaska – niestety, nie działa. Niepowodzenie jest dużą częścią sukcesu gospodarki rynkowej. Ludzie często nie wykorzystują swojego potencjału lub żyją mrzonkami dobrych intencji i to niezależnie od systemu gospodarczego czy politycznego. Kapitalizm każe im za te błędy płacić, gdy tymczasem socjalizm, feudalizm, faszyzm i inne systemy tolerują indywidualne niepowodzenia, szczególnie wobec ludzi znajdujących się na szczytach władzy, zmuszając do zapłacenia za nie innych, którym obniżają w ten sposób standard życia w stosunku do poziomu, jaki mogliby mieć przy założeniu dostępnych zasobów i posiadanych technologii. Nie bez powodu, wieloletni dyktator sowietów Józef Stalin trzymał swoją ciężką rękę na tym wszystkim, co oby walcie sowieccy mogli czytać na temat Zachodu, ograniczał przy tym możliwość swobodnego przemieszczania się z miejsca na miejsce, zagłuszając zagraniczne stacje radiowe i zakazując czytania zachodnich autorów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>