Prawo wartosc

Prawo wartości w procesie produkcji można sformułować następująco: wartość towaru jest określana przez zawarty w tych towarach czas pracy, przy czym określa ją nie indywidualny, lecz społecznie niezbędny czas pracy. Ta prawidłowość procesu produkcji znajduje wyraz w procesie wymiany. Wszystkie towary danego rodzaju l jakości, niezależnie od różnic czasu pracy zużytej na ich wytworzenie, będą sprzedane według jednolitej, społecznej wartości (będą miały jednolitą cenę). Kontynuując powyższy przykład, powiemy, że wszyscy producenci danych towarów otrzymają przy ich sprzedaży równowartość wynoszącą 10 godzin czasu pracy. Zauważymy od razu, że część z nich, wytwarzająca dany produkt w ciągu 8 godzin, otrzymała dodatkowe korzyści, wynoszące na każdym towarze 2 godziny czasu pracy, a część poniosła straty dotyczy to tych, którzy produkowali dany towar w ciągu 12 godzin pracy, a otrzymali przy sprzedaży równowartość wynoszącą 10 godzin czasu pracy. Wartość nie ma charakteru materialnego, „nie zawiera ani atomu materii naturalnej”, w przeciwieństwie do wartości użytkowej, będącej „namacalną przedmiotowością ciała -towaru” (Marks). Wartość jest funkcją stosunków ekonomicznych, występuje w warunkach produkcji i wymiany towarów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>