Praca

Praca jest najważniejszym czynnikiem produkcji. Bez pracy środki trwałe stoją bezużyteczne, nie służą wytwarzaniu dóbr (nazywa się je wtedy nie wykorzystanymi mocarni produkcyjnymi). Jednakże to, jaka jest siła produkcyjna pracy, zależy od jakości i nowoczesności środków trwałych, zwłaszcza narzędzi pracy (także od poziomu organizacji pracy, a w przemyśle wydobywczym — od bogactwa złóż naturalnych). Średniowieczny czy także współczesny rzemieślnik, posługujący się prostymi, nie zmechanizowanymi narzędziami pracy (np. szewc), wytwarza niewiele produktów w jednostce czasu, w ciągu dnia czy tygodnia. Wprowadzenie maszyn niepomiernie zwiększyło siłę produkcyjną pracy ich unowocześnianie powiększało i nadal powiększa tę siłę. Siłą produkcyjną pracy wyraża ilość wytworzonych produktów w jednostce czasu. Mierzymy ją relacją, tj. stosunkiem ilości wytworzonych produktów do określonego czasu (np. godziny pracy), lub ilością dóbr wytworzonych przez jednego zatrudnionego w określonym czasie (zwykle w ciągu dnia pracy lub w ciągu roku). Relację tę nazywamy wydajnością pracy. Można ją mierzyć w jednostkach naturalnych, np. liczbą ton węgla wydobytą przez jednego górnika, lub w jednostkach pieniężnych..

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>