praca wolna

Wolna praca przynosi pożytek nie tylko pracownikowi, lecz także całej gospodarce. Ponieważ płaca opiera się zwykle na wydajności pracownika, ten zaś ma tendencję do szukania najwyżej płatnej pracy, cały proces zmierza do miejsca, w którym wkład ludzi w produkcję dóbr i usług potrzebnych innym ludziom jest najwyższy. Arbitralne ograniczenia odnośnie tego, kto ma prawo pracować, a kto nie, odbywają się kosztem tych, którzy pracy otrzymać nie mogą, a także kosztem konsumentów, którzy pozbawieni są sposobności otrzymania odpowiedniej ilości dóbr i usług, których potrzebują, po możliwie najniższej cenie. Tym niemniej, większość z nas wolałaby nie być świadkiem zatrudniania dzieci w kopalniach, czy w fabrykach przy obsłudze wielkich i niebezpiecznych maszyn, tak jak to niegdyś bywało. Analogicznie, większość z nas nie chciałaby, aby operacje chirurgiczną przeprowadzał na nich ktoś, kto nie ma do tego celu uprawnień czy brak mu odpowiedniego przeszkolenia. Godzimy się też, że niektóre zawody, jak np. zawód żebraka, powinny zostać zdecydowanie zabronione. Tak czy owak, w sposób mniej lub bardziej uzasadniony, na wolną pracę tych, którzy chcieliby z niej skorzystać, nakłada się wiele restrykcji. Pośród tych restrykcji znajdują się: wymóg posiadania licencji, ustawy o bezpieczeństwie zatrudnienia i płacy minimalnej. Należy przy tym zauważyć, że to, co nazywamy „pracą” jest w gruncie rzeczy kapitałem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>