Poziom kosztow

Poziom kosztów produkcji przeważającej części towarów równa się bądź jest bliski przeciętnym kosztom produkcji wyrobu danego rodzaju i jakości. Poziom kosztów pozostałej części jest niższy bądź wyższy od przeciętnego. Zgodnie z prawem wartości . wszystkie te towary będą sprzedane według jednolitej ceny, będącej wyrazem jednolitej społecznej wartości. Jest to powszechna prawidłowość występująca we wszystkich gałęziach produkcji, dotycząca wszelkiego rodzaju towarów. Zgodnie z prawem malejących nakładów, które wyraża tendencję do zmniejszania się nakładów pracy na wytworzenie przeciętnej jednostki produktu, koszty produkcji, stanowiące podstawową cześć wartości, powinny także ulegać obniżeniu. I taka była ich rzeczywista tendencja w XIX wieku. Jednakże wartość towarów, a więc i koszty produkcji można wyrazić tylko za pomocą pieniądza i cen. A wskutek przyczyn, które wyjaśnimy dalej, ceny od początku XX wieku wykazują tendencję rosnącą (w przeciwieństwie do XIX wieku, kiedy to wykazywały długookresową tendencję malejącą). Dlatego też w XX wieku, mimo działania prawa malejących nakładów, koszty produkcji wyrażone w pieniądzu wykazują tendencję wzrostową.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>