Polnocna Afryka

Pod koniec 1942 r. na terytorium północnej Afryki wylądowały oddziały Stanów Zjednoczonych, wzmacniając siły aliantów. Następne miesiące przyniosły rozbicie sił Osi w Afryce. W lipcu 1943 r. alianci wylądowali na Sycylii, a we wrześniu na południu Włoch. Na froncie wschodnim do końca 1943 r. Armia Czerwona wyzwoliła znaczną część ziem ukraińskich i białoruskich. Wiosną 1944 r. oddziały radzieckie wkroczyły na terytorium Rumunii, a w lipcu tego roku rozpoczęło się wyzwalanie ziem polskich, wkrótce ziem węgierskich, zaś jesienią wyzwoleńcze wojska znajdowały się na Bałkanach. Równocześnie alianci przygotowywali lądowanie we Francji. Nastąpiło ono 6 czerwca 1944 r.: w następnych miesiącach w toku ciężkich walk trwało wyzwalanie Francji, Belgii i Holandii. We wszystkich krajach podbitych przez państwa Osi już w pierwszej fazie wojny rozwinęła się walka przeciw okupantom. Największe działania partyzanckie wystąpiły na okupowanych terenach ZSRR, w Polsce, Jugosławii i w Grecji. Także w państwach związanych sojuszami z Niemcami narastały wpływy nielegalnych ugrupowań, głoszących program walki z faszyzmem. W trakcie wyzwalania poszczególnych krajów wybuchały powstania przeciwko okupantom. Największe rozmiary przybrało powstanie słowackie na jesieni 1944 r.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>