polityka i rynek

Polityka i rynek to dwa różne sposoby mobilizowania ludzi, aby odpowiadali na potrzeby innych ludzi. Konsumentów zastanawiających się nad tym, na które dobra wydać swoje pieniądze porównywano często do wyborców decydujących o tym, którego z kandydatów wybrać na dany urząd publiczny. Jednakże te dwa procesy różnią się od siebie zasadniczo. Nie chodzi tylko o to, że każdy z nas musi zainwestować w nie – w proces podejmowania decyzji politycznych i decyzji gospodarczych – różne ilości pieniędzy i czasu, ale też o to, że procesy te są same w sobie całkowicie różne. Wyborcy, głosując, decydują czy wybrać kandydata tego, albo innego, konsumenci zaś decydując tym, ile i jakiego rodzaju żywności, ubrań, mieszkań należy kupić. Innymi słowy, decyzje polityczne mają charakter decyzji kategorycznych, podczas gdy decyzje gospodarcze są decyzjami o charakterze cząstkowym (incremental). Decyzje cząstkowe mogą być znacznie łatwiej poddane regulacji niż decyzje o tym, który z kandydatów prezentuje zespół zasad i wartości bardziej odpowiadający naszym własnym pragnieniom. Proces podejmowania decyzji cząstkowych oznacza także, że nie każda cząstka, nawet bardzo przez nas upragnionych dóbr, pożądana jest przez nas w jednakowym stopniu, zwłaszcza że po zaspokojeniu pewnego poziomu dóbr czy usług, możemy swoje pieniądze.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>