Podzial dochodu narodowego

W procesach podziału dochodu narodowego wyróżnia się zwykle trzy etapy: podział pierwotny, wtórny i ostateczny. Pierwotny podział dochodu narodowego odbywa się wraz z jego wytwarzaniem, kiedy to powstaje produkt niezbędny i produkt dodatkowy, o czym już była mowa. Mimo to nie można uznać, że dokonuje się on wyłącznie pod wpływem warunków produkcji, ponieważ wartość przeznaczona do podziału musi być najpierw zrealizowana może być więc ona większa lub mniejsza od wartości wytworzonej. Równocześnie wielkość produktu niezbędnego określają w znacznej mierze czynniki działające poza danym procesem produkcji (wartość siły roboczej w kapitalizmie, społecznie uznane potrzeby niezbędne w socjalizmie). Wtórny podział dochodu narodowego obejmuje wszelkie procesy i mechanizmy oddziałujące na drodze od wytworzenia dochodu narodowego do jego ostatecznego zużytkowania. Im bardziej rozwinięta jest gospodarka narodowa, a w niej podział pracy i kooperacja, im bardziej różnorodne są potrzeby, sposoby ich zaspokajania oraz dobra i usługi, które je zaspokajają, im dłuższa jest droga dochodu narodowego od wytwórcy do konsumenta, tym bardziej złożone są procesy jego wtórnego podziału. Przebiegają one w dwu podstawowych nurtach: jeden jest powiązany z działalnością społeczno-gospodarczą państwa, zwłaszcza z jego działalnością budżetową, drugi z rynkiem, zwłaszcza z rynkiem usług niematerialnych, na którym dalszy podział dochodu narodowego wiąże się z podziałem efektów działalności sfery tych usług.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>