planowanie indykatywne

Planowanie indykatywne polega na przekazywaniu przedsiębiorstwom informacji o przewidywanych zjawiskach oraz zaleceń, jak powinny one postępować, aby wzmocnić tendencje pozytywne i osłabiać niepożądane. Stosuje się też różnorodne bodźce, w tym także finansowe, za pomocą których ośrodki planowania starają się wywołać takie działania przedsiębiorstw bądź całych gałęzi, które uznają za pożądane, a jednocześnie redukować te, które uchodzą za niezgodne z celami planu. Znaczenie państwa kapitalistycznego jako podmiotu działalności gospodarczej jest różne w różnych krajach. Zróżnicowanie wynika z konkretnej sytuacji danego kraju. Wobec tego nawet w tym samym kraju można zaobserwować w różnych okresach zmiany w zasięgu i metodach planowania. Wiele zależy od nastawienia polityków i ekonomistów oraz od ich poglądów na zasady funkcjonowania systemu gospodarczego. W takich państwach, jak Stany Zjednoczone i Republika Federalna Niemiec, planowa ingerencja rządu w procesy gospodarcze jest stosunkowo niewielka. Planowanie odbywa się przede wszystkim na poziomie i w obrębie wielkich korporacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>