planowanie i prognozowanie

Wspólną cechą planowania i prognozowania jest to, że są one skierowane w przyszłość. Różnica polega jednak aa tym, że planowanie oznacza podejmowanie decyzji dotyczących działania w przyszłości, podczas gdy prognozowanie to „przewidywanie tego, jak różne czynniki będą się kształtowały w przyszłości. Prognozy pozwalają na rozszerzenie podstaw podejmowania decyzji planowych, spełniają funkcje przygotowawcze, dostarczając niezbędnych danych orientacyjnych. Bardzo już współcześnie rozbudowane nowoczesne techniki prognostyczne sprawiają, że prognozowanie jest nie tylko dziedziną pomocniczą w planowaniu, ale spełnia też w pewnym sensie funkcje autonomiczne. We współczesnym świecie jest wykorzystywane do rozpoznawania przyszłych zdarzeń, analizowania tendencji i przedsiębrania środków zapobiegawczych w przypadku działań o charakterze ostrzegawczym, W stosowanych obecnie klasyfikacjach wyodrębnia się rożne rodzaje prognoz. Wszystkie odgrywają rolę w podejmowaniu decyzji, mają służyć ich usprawnianiu, a nawet optymalizacji. Przyjmując za kryterium dziedzinę prognozowania, rozróżnia się najczęściej prognozy ekonomiczne, społeczne, demograficzne, rozwoju nauki i techniki, kulturowe itd.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>