Panstwa Osi

Na wiosnę 1941 r. znaczna część terytorium Europy znajdowała się pod władzą państw Osi lub też ulegała jej polityce. Neutralne pozostały: Szwecja, Szwajcaria, Turcja i ZSRR — przeciw któremu już od jesieni 1940 r. Hitler przygotowywał uderzenie. Formalnie neutralna Hiszpania sprzyjała osi. Broniły się natomiast Wyspy Brytyjskie, odpierając na jesieni 1940 r. potężne ataki niemieckiego lotnictwa. Walki toczyły się również w północnej Afryce, na obszarze krajów arabskich. 22 czerwca 1941 r. wojska niemieckie zaatakowały Związek Radziecki. Pierwsza faza wojny przyniosła sukcesy napastnikom. Armie niemieckie zostały powstrzymane na jesieni dopiero na przedpolu Moskwy. Równolegle zaostrzyły się stosunki Niemiec ze Stanami Zjednoczonymi. Jednakże o udziale tego kraju w wojnie zdecydowały wydarzenia na Pacyfiku. 7 grudnia 1941 r. japońskie lotnictwo zaatakowało bazę Stanów Zjednoczonych w Pearl Harbour, wciągając w konsekwencji mocarstwo zaoceaniczne do konfliktu. W styczniu 1942 r. państwa walczące z państwami faszystowskimi podpisały Deklarację Narodów Zjednoczonych (tzw. deklarację waszyngtońską), tworząc podstawę współpracy na lata wojny i okres powojenny. Rok 1942 przyniósł początkowo dalsze sukcesy militarne państwom Osi. Wojska niemieckie posunęły się aż do Wołgi, zajmując wybrzeże Morza Czarnego i docierając do Kaukazu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>