ograniczenia

Pomimo ostrej granicy odróżniającej zasady pracy wolnej od zasad pracy przymusowej, nawet w stosunku do ludzi wolnych istnieje możliwość nakładania ograniczeń. Dzieje się tak poprzez system praw czy decyzje polityczne, które – zezwalają na wykonywanie jakiejś pracy czy zawodu – jedynie pod warunkiem posiadania licencji zawodowej czy przynależności do związku zawodowego. Tymczasem zarówno członkostwo w związku, jak i ilość wymaganych licencji, podlegają arbitralnej reglamentacji. W pełni dobrowolna umowa między pracodawcą a pracobiorcą istnieje na wolnym rynku raczej jako model, a nie rzeczywistość. Przynależna pracodawcy wolność wyboru jakiegokolwiek pracownika jest skutecznie ograniczana poprzez zakaz pracy dzieci, ustawodawstwo antydyskryminacyjne i inne prawa czy regulacje, nie mówiąc o kontraktach ze związkami zawodowymi. Z drugiej strony, nawet niewolnicy mieli pewną swobodę, szczególnie niewolnicy na terenach miejskich, gdzie wielu z nich miało prawo wyboru swojego pracodawcy, dzieląc się zarobionymi pieniędzmi ze swoim właścicielem, który im na taką opcję zezwalał. Taka praktyka istniała już w czasach Imperium Rzymskiego, zmieniając swój zakres w zależności od czasu i miejsca.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>