ochrona najbiedniejszych

Wprawdzie kontrola czynszów wprowadzana jest jako forma ochrony najbiedniejszych przed rosnącymi czynszami mieszkaniowymi, korzystają z niej jedynie ci biedni, którzy w momencie wprowadzenia regulacji zajmowali mieszkania podlegające ochronie. Ci, którzy w czasie wprowadzenia kontroli czynszów mieszkania te zajmowali, bez względu na swój status materialny, na tym zyskali. Wszyscy ci, którzy się później starali o mieszkanie „kontrolowane”, korzystali z ustawy o ile tylko znali kogoś – przyjaciół czy krewnych – którzy mogli im przywilej „taniego” mieszkania przekazać w spadku, po śmierci głównego najemcy. Niektórzy starający się przekupywali głównych najemców, by pomogli im dostać kontrolowany apartament. Związek między dochodem, a prawem do mieszkania podlegającego kontroli też jest dość wątły. Ponad jedna czwarta lokatorów takich mieszkań w 2001 roku, w San Francisco zarabiała co najmniej 100 tyś. dol. rocznie. Podobnie, jak z każdą inną kontrola cen, regulacja wysokości czynszów mieszkaniowych nie obniża ich kosztów. Wielu zwolenników kontroli czynszów to w rzeczywistości ludzie opowiadający się za innymi rozwiązaniami, wpływającymi na podniesienie kosztów budownictwa czy utrzymania substancji mieszkaniowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>