obecnosc cen

Obecność bądź nieobecność cen wpływa na wykorzystanie zasobów niezbędnych do produkcji dóbr, jak również na samą konsumpcję tych dóbr. Przemysł sowiecki zużywał więcej energii elektrycznej niż przemysł amerykański, mimo iż Amerykanie produkowali od Rosjan znacznie więcej. Przedsiębiorstwa w Stanach Zjednoczonych płaciły za energię elektryczną cenę rynkową, utrzymując koszty swojej produkcji na poziomie, na jaki relacja popytu i podaży pozwalała im za nie liczyć. W przeciwnym razie ponieśliby straty i stanęli w obliczu upadłości. Przedsiębiorstwa sowieckie takiego systemu bodźców i hamulców nie miały. Elektryczność nie jest żadnym wyjątkiem. W krajach Związku Sowieckiego do produkcji danej ilości wyrobów zużywano znacznie więcej energii i surowców niż zużywano ich do tej samej ilości dóbr w USA, Niemczech czy Japonii. Związek Sowiecki był krajem obdarzonym w jedne z najbogatszych złóż surowców naturalnych na świecie, wliczając w to złoża ropy naftowej większe od złóż jakimi dysponuje Bliski Wschód. Posiadał przy okazji jedne z najżyźniejszych terenów rolnych w Europie. Co więcej, Związek Sowiecki posiadał dobrze wykształconą kadrę naukową, inżynieryjną i techniczną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>