norma efektywnosci

Analizowany już ogólnie problem racjonalizacji decyzji co do kierunków inwestowania rozpatrzmy obecnie konkretniej, posługując się ogólnogospodarczą normą efektywności nakładów. Rachunek ekonomiczny mający na celu racjonalizację kierunków inwestowania polega, jak już wiemy, na porównywaniu nakładów na uruchamianie procesów wytwórczych z ich efektami. Wielkość tych nakładów możemy wyrazić właśnie w postaci nakładów inwestycyjnych oraz wartości niezbędnych zapasów środków obrotowych pomnożonych przez stopę procentową będącą ogólnogospodarczą normą efektywności nakładów. Do nakładów należałoby dodać również wielkość amortyzacji, zapewniającej odtworzenie zużytych środków produkcji. Efektem zastosowania tych nakładów jest wartość wytworzonej produkcji pomniejszona o średni koszt bieżący produkcji. W ten sposób efektem nakładów inwestycyjnych jest roczny zysk osiągnięty dzięki tym nakładom, a ich efektywność mierzy się w tym przypadku porównując faktycznie osiągnięty zysk z zyskiem normatywnym określonym przez ogólnogospodarczą normę efektywności nakładów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>