niewolnictwo a bogactwo

W wielu częściach świata kupowano niewolników dlatego, że posiadali umiejętności tworzenia majątku, który następnie był przywłaszczany przez właścicieli niewolników. W innych miejscach, na przykład w niektórych rejonach Bliskiego Wschodu, posiadanie dużej liczby niewolników było oznaką już istniejącego bogactwa. Niewolnicy ci służyli jak lokaje, konkubiny, komedianci lub dostarczyciele innych uciech, krótko mówiąc, byli raczej konsumentami bogactwa niż jego wytwórcami. W społeczeństwach innego rodzaju, takich jakie dominowały na Półkuli Zachodniej, niewolnicy wykorzystywani byli głównie jako producenci bogactwa. Wśród uczonych toczą się spory co do ilości tego bogactwa wytworzonego przez niewolnictwo, jako system gospodarczy. To, że posiadacze niewolników wzbogacili się na ich pracy nie ulega wątpliwości, to, czy skorzystało na tym całe społeczeństwo, pozostaje nie do końca jasne. W Brazylii i w Stanach Zjednoczonych, krajach o największej populacji niewolników na Zachodniej Półkuli, regiony gdzie koncentrowało się niewolnictwo – na północy Brazylii, i na południu USA – należały do najbiedniejszych nie tylko w epoce niewolnictwa, lecz także długo potem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>