Nauka i ziemia

Nauka jako czynnik produkcji, której zdobycze znajdują wyraz w stosowaniu coraz bardziej udoskonalonych narzędzi pracy i technologii wytwarzania, jest oczywiście także ważnym czynnikiem określającym poziom i wzrost wydajności pracy. Ale nie tylko do tego sprowadza się jej rola. Poziom wykształcenia ogólnego oraz specjalistycznego (ekonomicznego itp.) kadr wpływa na produkcję. Organizacja pracy i sprawność zarządzania stały się niezwykle ważkim czynnikiem produkcji. Początki naukowej organizacji pracy powstały przed I wojną światową. (W Polsce jej pionierem był Karol Adamiecki). Obecnie jest ona rozwiniętą dyscyplina nauki stosowanie jej osiągnięć w wysokim stopniu wpływa na poziom wydajności pracy. (Znane są fakty, że przedsiębiorstwa o identycznych środkach pracy i kwalifikacjach zatrudnionych mają różny poziom wydajności pracy, gdyż jedne z nich mają lepszą organizacje pracy niż pozostałe). Ziemia jako czynnik produkcji jest neutralna w stosunku do produkcji przemysłu przetwórczego (jest niezbędna tylko jako teren dla usytuowania przedsiębiorstw). Determinuje ona natomiast w znacznym stopniu poziom produkcji w rolnictwie oraz w przemyśle wydobywczym. Wiadomo, że przy tych samych nakładach pracy i środków produkcji wysokość plonów będzie wyższa na urodzajnych glebach niż na glebach niższej klasy (mniej urodzajnych). To samo dotyczy przemysłu wydobywczego im bogatsze i łatwiej dostępne pokłady złóż bogactw naturalnych (np. węgla), tym większe ich wydobycie przy jednakowych nakładach pracy i środków produkcji. (Bądź ujmując inaczej: wydobycie tej samej ilości danej kopaliny wymaga różnych nakładów pracy i środków produkcji w zależności od bogactwa i dostępności jej złóż).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>