monopolisci

Monopoliści, bez względu na to, czy jest to monopol prywatny czy państwowy, mają tendencję do pobłażania sobie błędów i własnej niesprawności. Różnica polega na tym, że o ile tylko nieliczne firmy stać na to, by powstrzymać swoich rywali od skutecznego konkurowania z nimi, o tyle monopol agencji rządowych jest normą ich działania. Ci, którzy w swoim myśleniu nie wykraczają poza fazę wstępną uważają często, że sposobem na obniżenie cen niektórych dóbr i usług, w celu uczynienia ich dostępnymi dla większej ilości konsumentów, jest państwowy przywilej regulowania cen. Programy takie, jak „obniżanie wydatków na lekarstwa” czy „regulowanie kosztów mieszkaniowych” w celu uczynienia ich dostępnymi ogółowi – dla ludzi nie wykraczających w swoim myśleniu poza fazę podstawową- brzmią bardzo atrakcyjnie. Jednakże, nawet w tej fazie wstępnej istnieje zasadnicza różnica między prawdziwą obniżką kosztów poszczególnego dobra czy usługi a sytuacją, w której ceny nie są w stanie tych kosztów odzwierciedlić.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>