Mobilizacja

Totalna mobilizacja umożliwiła dalszy wzrost produkcji przemysłu zbrojeniowego, która w 1943 r. czterokrotnie przekroczyła poziom 1939 r. Równocześnie spadła znacznie produkcja na potrzeby ludności, a szczególnie gwałtownie zmalało budownictwo mieszkaniowe. Rok 1943 przyniósł Niemcom nowe niepowodzenia na frontach, utratę olbrzymich ilości sprzętu, który z trudem zastępowano w wyniku wzrostu wytwórczości’. Zarazem nasiliło się bombardowanie Niemiec przez lotnictwo alianckie. Y7 okresie roku, od początku października 1942 r. do końca września 1943 r., zburzono przeszło 900 tyś. mieszkań: straty przemysłu zbrojeniowego okazały się jednak stosunkowo niezbyt duże, zwłaszcza na obszarze Niemiec zachodnich. Rok 1944 przyniósł spadek ogólnej produkcji przemysłowej Niemiec, aczkolwiek wytwórczość przemysłu zbrojeniowego wzrosła jeszcze o około 25°/o w porównaniu z rokiem poprzednim. Nieustannie rosnący wysiłek wojenny prowadził do daleko idącego pogorszenia się położenia całej ludności. Praca w przemyśle trwała do 12 godzin dziennie, natomiast zaopatrzenie w żywność spadło w ostatnim roku wojny do 20— 25% stanu z 1942 r. Było to nie tylko efektem utraty okupowanych obszarów rolniczych, lecz także kilkakrotnego zmniejszenia się produkcji rolnej samych Niemiec. Pogorszyło się znacznie zaopatrzenie w inne artykuły, a nieustanne naloty pociągały liczne ofiary. I tak jednak warunki życia ludności niemieckiej można określić jako luksusowe, w porównaniu do sytuacji robotników przymusowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>