Koszty

W skład kosztów materialnych wchodzą: 1) amortyzacja, tj. wartość środków pracy zużytych w procesie produkcji (wartość narzędzi produkcji, budynków fabrycznych itd.) 2) surowce i materiały oraz paliwo i energia 3) usługi: transportowe, remontowe, obróbki obcej itp. Amortyzacja stanowi część wartości środków pracy przeniesionej na nowo wytworzone produkty. Surowce i materiały — to przedmioty pracy, które zostały przetworzone w procesie produkcji, a ich wartość — zachowana. Amortyzacja i surowce wraz z pozostałymi kosztami materialnymi stanowią pracę uprzedmiotowioną (jako część wartości towarów Marks oznaczył ją symbolem c). W skład kosztów płacy wchodzą: 1) płace podstawowe, 2) premie, nagrody, 3) ubezpieczenia społeczne. Koszty płacy mogą ponadto obejmować inne elementy (koszty podróży służbowych, deputaty itd.) zależy to od systemów płacy. Ubezpieczenia społeczne uiszcza bądź pracownik z otrzymanej płacy, bądź przedsiębiorstwo. Indywidualny koszt produktów nie jest oczywiście jednakowy we wszystkich przedsiębiorstwach wytwarzających dane towary. Dzieje się tak dlatego, że wyposażenie tych przedsiębiorstw w środki pracy nie jest jednakowe. Wpływają także na to inne czynniki, na które wskazaliśmy omawiając indywidualny i społecznie niezbędny czas pracy. Indywidualny czas pracy, czyli indywidualna wartość, znajduje wyraz w indywidualnych kosztach produkcji danego towaru. Społecznie niezbędny czas pracy znajduje wyraz w społecznych, czyli przeciętnych kosztach produkcji, (Koszt przeciętny danego towaru, np. tony węgla czy stali, statystyka oblicza jako koszt średnioważony).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>