Koszty zmienne

Koszty zmienne przedsiębiorstwa przypadające na jednostkę produktu są jednakowej wielkości, nie ulegają zmianie wraz ze wzrostem produkcji. A to dlatego, że: koszt surowca, paliwa i energii oraz płacy poniesiony na wytworzenie określonej jednostki produktu jest jednakowy (w danym czasie). Koszty całkowite jednostki produktu będą więc ulegały zmianie w zależności od zmiany kosztów stałych. Zgodnie z powyższymi uwagami, koszt całkowity jednostki produktu będzie się przy pierwszych partiach produkcji dość znacznie obniżał, następnie jego spadek będzie coraz, mniej wyraźny, a przy dostatecznie dużej produkcji — już wręcz minimalny. Wymienione zależności między rozmiarami produkcji a kosztami jednostkowymi produktów sprawiają, że przedsiębiorstwa o dużym udziale kosztów stałych (w strukturze sumy kosztów) muszą mieć stosunkowo duże rozmiary produkcji, aby osiągnąć możliwie niskie koszty przeciętne jednostki produktu, l vice versa, przedsiębiorstwa o małym udziale kosztów stałych mogą osiągać możliwie niskie koszty przeciętne przy stosunkowo mniejszych rozmiarach produkcji. Powyższe stwierdzenia dotyczące kosztów zmiennych należy jednak skorygować. Otóż po przekroczeniu określonego progu rozmiarów produkcji koszty zmienne jednostki produktu zaczną wzrastać. Jeżeli zakład zatrudni drugą zmianę, to koszt płacy przypadający na jednostkę produktu wytwarzanego przez tę zmianę wzrośnie, gdyż wydajność pracy drugiej zmiany jest stosunkowo niższa. Gdyby zakład zatrudnił trzecią zmianę, koszt ten byłby jeszcze wyższy, gdyż wydajność pracy zmiany nocnej jest stosunkowo najniższa, a stawki płacy wyższe niż zmiany dziennej. Zjawiska te spotęgują się w wypadku przejścia na ciągły tydzień pracy (włączając niedziele), ponieważ będzie brakować czasu na międzypostojowe przeglądy i remonty maszyn, wskutek czego będą się one coraz częściej psuły. Spotęgują się także dlatego, że obniży się wydajność pracy z powodu ograniczeń regeneracji siły roboczej (braku odpoczynku w niedziele).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>