koszty opracowania leku

Kombinacja bardzo wysokich kosztów opracowania nowego leku i bardzo niskiego marginalnego kosztu produkcji prowadzi do innych konsekwencji ekonomicznych, co w przypadku ograniczania się we wnioskowaniu do fazy wstępnej, prowadzi do szeregu nieporozumień czy wręcz kłamstw. Przykładowo, Kanadyjczycy płacą za amerykańskie lekarstwa znacznie mniej niż płacą za nie Amerykanie. Kiedy rząd kanadyjski, kupując ogromne ilości lekarstw na potrzeby swojego kompleksowego systemu opieki zdrowotnej, oferuje amerykańskiemu producentowi lekarstw cenę, która pokrywa marginalny koszt wyprodukowania szczególnego leku, bez uwzględniania kosztów jego stworzenia, firma farmaceutyczna ma do rozważenia następującą alternatywę: (1) stracić kontrakt wart miliony dolarów lub (2) przyjąć ofertę i zarobić ile się da, ponieważ koszty poniesione w przeszłości nie mają w tej decyzji znaczenia. Ekonomiści mówią, że „co zostało wydane, zostało wydane”. Wprawdzie koszty przeszłe nie są w tym przypadku istotne – są bowiem historią, a nie ekonomią – należy je brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji w przyszłości, gdy firma farmaceutyczna rozważa czy, i w jakim stopniu, inwestować w rozwój nowych leków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>