korzysci gospodarki rynkowej

Korzyści ekonomiczne gospodarki rynkowej wiążą się z pewnymi niedogodnościami politycznymi. Jej skomplikowane operacje bywają niezrozumiałe nawet dla tych, którzy z powodzeniem radzą sobie z własnymi biznesami. Ich opinie rzadko kiedy pokrywają się / opiniami intelektualistów, którzy przecież nie znają się ani na biznesie, ani nie mają doświadczenia w gospodarce. Mówiąc głębiej, głównym bodźcem w kapitalizmie jest interes własny, który – choć przynosi w efekcie pożądane rezultaty dla nas wszystkich – w żaden sposób nie uchodzi za postępowanie godne pochwały. Już samo określenie „rynek” sugeruje coś bezosobowego, mimo iż w rzeczywistości jest to przecież zbiór wszystkich wyborów indywidualnych koordynowanych między sobą przez proces konkurencji, których sumą jest właśnie „rynek”. Widząc tytuł w gazecie: „Czy Internet powinien być pozostawiony rynkowi?” wiemy, że pytanie, o które tu chodzi naprawdę dotyczy tego, czy jednostki powinny mieć swobodę wykorzystania Internetu tak jak sobie tego życzą, czy może jakieś ciało zbiorowe powinno im to ograniczyć albo mówić co mają robić? Można się spierać co do celowości stosowania bądź niestosowania restrykcji w odniesieniu do Internetu, ale właśnie o to w tym pytaniu chodziło.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>