korporacje wielonarodowe

Wielonarodowe korporacje – mimo iż nie płacą pracownikom tyle, co w krajach rozwiniętych – to i tak w krajach Trzeciego Świata płacą im dwa razy tyle, ile wynosi tamtejsza przeciętna płaca. Nacisk na wielonarodowe spółki działające w krajach Trzeciego Świata, aby podnosiły płace może zasługiwać na pochwałę, ale tylko w oczach ludzi nie wychodzących w rozumowaniu poza fazę początkową. Jednakże konsekwencje takiego wzrostu płac ustanowione przez prawo czy presję publiczną mogą doprowadzić do tego, że wielonarodowe spółki dojdą do wniosku, że zatrudnianie pracowników z krajów Trzeciego Świata, których wartość produkcji jest niższa niż płaca jaką zewnętrzne siły na nich wymuszają, nie ma sensu. Oznacza to, że pracownicy z krajów Trzeciego Świata zatrudnienie według stawek dwukrotnie wyższych niż średni na ich rynku, a także okazję do zdobycia kapitału ludzkiego, jaki mogliby zdobyć w kontakcie z wydajniejszym przedsiębiorcą. O ile z punktu widzenia ochrony tych ostatnich przed wyzyskiem sprawa wygląda wspaniale, taka tendencja nosi znamiona tragizmu, gdyż najbardziej spragnieni pracy desperaci pozbawieni są niezbędnego do życia dochodu, a także okazji do podwyższenia swego kapitału ludzkiego, któremu ludzie ci i gospodarki, z których pochodzą mogłyby się wybić na prosperitę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>