kontrola czynszow

Jednym ze sposobów rozwiązania problemu „tanich mieszkań”, który wydaje się szczególnie atrakcyjny, jest regulacja czynszów. Obejmuje ona wszystkie, zarówno ekonomiczne, jak i polityczne cechy normalnej regulacji cen. Jej korzyści polityczne polegają na tym, że ma atrakcyjny cel. Przyciąga więc uwagę i poparcie wszyst-k ich tych, którzy ograniczają się raczej do myślenia w kategoriach pożądanego celu, zamiast zastanowić się nad stworzonym przezeń systemem bodźców i hamulców oraz jego konsekwencjami. Dla łych, którzy nie wykraczaj ą w swym myśleniu poza fazę wstępną, regulacja wysokości czynszów mieszkaniowych wydaje się czymś znakomitym, zwłaszcza że jej dobre skutki widoczne są niemal natychmiast, złe natomiast pojawiają się dużo później i trwają przez dziesiątki lat. Pośród skutków regulacji czynszów wymienić należy: (1) braki, jako że popyt na mieszkania rośnie, a ich podaż maleje – co jest rezultatem sztucznie zaniżonych cen, (2) spadek jakości, jako że wskutek braku mieszkań nie ma potrzeby utrzymywania wysokiej ich jakości, (3) czarny rynek, ponieważ wskutek dużej różnicy między ceną legalną, a ceną jaką ludzie gotowi są zapłacić, istnieje uzasadnienie podjęcia ryzyka złamania prawa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>