Konkurencja

Konkurencja w produkcji jest w znacznym stopniu ukrytą, czyli nie-bezpośrednią formą stosunków między przedsiębiorcami. Bezpośrednio występują one w konkurowaniu o uzyskanie najkorzystniejszych źródeł zakupu surowców, dostaw kooperacyjnych, o zdobycie licencji, patentów itd. W samym zaś procesie produkcji przedsiębiorcy starają się chronić tajemnicą stosowane metody przed konkurentami. (Stąd w nowoczesnej gospodarce pole do popisu dla wywiadu gospodarczego). Do bezpośredniej konfrontacji konkurujących ze sobą przedsiębiorstw dochodzi dopiero na rynku, gdzie występują one jako sprzedawcy danych, wyrobów. Można więc powiedzieć, że konkurencja między przedsiębiorstwami jest istotnym elementem mechanizmu produkcji, tworząc silnie działający system motywacji skłaniający do racjonalnego gospodarowania, W ramach stosunków między przedsiębiorstwami istnieją także stosunki kooperacji. Polegają one przede wszystkim na więziach produkcyjnych między przedsiębiorstwami produkującymi złożone produkty finalne, np. samochody, a przedsiębiorstwami specjalizującymi się w wytwarzaniu różnorodnych elementów do tych produktów finalnych (przedsiębiorstwa te nazywamy kooperantami). Stosunki kooperacji, będące funkcją rozwoju technicznego podziału pracy, specjalizacji produkcji, są ważnym czynnikiem efektywności produkcji w skali makroekonomicznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>