koncepcja kapitalu ludzkiego

Koncepcja kapitału ludzkiego wiąże się również z ciągle zmniejszającą się rozpiętością dochodów między kobietami a mężczyznami, w miarę jak siła mięśni ludzkich ma w gospodarce coraz mniejsze znaczenie i ustępuje na rzecz maszyn, w miarę jak wzrasta znaczenie informacji i umiejętności. O ile wzrost znaczenia kapitału ludzkiego wpływa na wyrównanie się różnic pomiędzy płciami, o tyle sprzyja on także pojawieniu się nierówności między ludźmi stroniącymi od wiedzy i unikającymi okazji do doskonalenia swych umiejętności, a tymi pracownikami, którzy chętnie uczą się i szkolą. Ponadto, kapitał ludzki, jak każde inne źródło dochodów z pracy, sprzyja wzrostowi nierówności między tymi, którzy pracują, a tymi którzy nie pracują w grupie 20 proc. najmniej zarabiających Amerykanów, liczba rodzin poświęcanych pracy zarobkowej, stanowi zaledwie ułamek czasu poświęcanego na pracę w grupie 20 proc. najlepiej zarabiających. Wzrost dochodów pracowników bardziej doświadczonych, jak również rosnąca nierówność w dochodach w ogóle, ukazują jaki jest wpływ kapitału ludzkiego na społeczeństwa wolnorynkowe. O ile dzisiaj, niemal każde zajęcie dostarcza okazji, zarówno do wynagrodzenia, jak i zdobycia doświadczenia, bywały czasy, kiedy zatrudnianie bez płacy osób niedoświadczonych czy niewykształconych było czymś normalnym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>