Koncentracja produkcji

Koncentracja produkcji oznacza, że w miarę postępów rozwoju gospodarczego wytwarzanie produktów dokonuje się w coraz -większych zakładach, produkujących coraz większe ilości danego rodzaju dóbr oraz że stopniowo zwiększa się udział tych zakładów w ogólnej ilości produkcji danych dóbr. Koncentracja jest więc procesem powiększania i skupiania produkcji. Rozróżniamy koncentrację techniczną, tzn. dotyczącą zakładów pracy, oraz koncentrację ekonomiczną, tzn. dotyczącą przedsiębiorstw. Ta druga osiąga większe rozmiary, gdyż w skład przedsiębiorstwa może wchodzić kilka bądź kilkanaście zakładów (na przykład przedsiębiorstwo „General Motors” obejmuje kilkanaście wielkich zakładów produkujących samochody). Koncentracja produkcji zbliża się do maksymalnych granic, gdy dominująca część produkcji określonej gałęzi przemysłu jest wytwarzana przez kilka przedsiębiorstw-gigantów. Procesy koncentracji technicznej są związane przede wszystkim z postępami techniki i technologii produkcji. W miarę postępów techniki w danej dziedzinie wytwarzania zwiększa się optimum rozmiarów zakładu, a także przedsiębiorstwa. Oznacza to, że zakłady, które osiągają to zwiększone optimum, produkują na coraz większą skalę. Jednocześnie zakłady te osiągają optymalny, tzn. najkorzystniejszy (w tym przypadku najniższy) poziom jednostkowych kosztów produkcji. Uzyskują więc przewagę ekonomiczną nad zakładami nie osiągającymi optimum rozmiarów zakładu i produkcji, które mają wyższe koszty produkcji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>