Kapitalista

Kapitalista, dysponujący określoną (ograniczoną) sumą kapitału, kupując niezbędne środki produkcji i najmując siłę roboczą, stara się nabyć środki dobrej jakości i jak najtaniej oraz opłacić siłę roboczą możliwie najniżej. W procesie produkcji stara się o to, aby wykorzystanie środków produkcji było oszczędne, a praca była staranna i wysoko wydajna, jej zaś czas jak najpełniej wykorzystany. W tym celu stosuje nadzór nad robotnikami, by utrzymać dyscyplinę, sprawność i staranność w pracy. Stara się także, aby zakład produkował te dobra, na które jest zbyt, a zwłaszcza te,’których sprzedaż może przynieść duży zysk. Podobnie przedstawiają się te postępowania w ustroju socjalistycznym, jednakże ich treść społeczno-ekonomiczna ulega zmianie, gdyż środki produkcji przestały być prywatną własnością. Nie zmienia to wszakże faktu, że każdy gospodarujący podmiot ustroju socjalistycznego będzie starał się osiągnąć swój cel działalności gospodarczej w taki sposób, aby siły i środki, którymi dysponuje, przyniosły możliwie największe i najkorzystniejsze rezultaty ekonomiczne. Wymienione cechy charakterystyczne działalności gospodarczej nauka ekonomii ujęła w ogólną zasadę, zgodnie z którą każdy uczestnik procesu gospodarowania, dążąc do realizacji swojego celu, stara się postępować w taki sposób, by przy danym nakładzie sił i środków otrzymać maksymalny stopień realizacji celu, albo też postępować tak, aby przy danym stopniu realizacji celu użyć minimalnego nakładu sił i środków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>